เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการ ตรวจประเมินความสามารถในการมองเห็น ประจำปี 2557


  เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2557  นางสำรวย ชุนเกาะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านใหม่  ได้จัดโครงการ ตรวจประเมินความสามารถในการมองเห็น ประจำปี 2557 เพื่อตรวจคัดกรองความสามารถในการมองเห็น และตรวจคัดกรองโรคทางสายตาให้กับผู้สูงอายุและประชาชนที่มีปัญหาทางสายตา ประกอบกับให้การช่วยเหลือเบื้องต้น โดยการมอบแว่นสายตาให้กับประชาชน ที่มีปัญหาทางสายตาภายในตำบลบ้านใหม่
 
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30