เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556


เทศบาลตำบลบ้านใหม่  ขอเชิญร่วมเทิดพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ภูมิพลอดุลยเดช วันพ่อแห่งชาติ  ประจำปี  2556  ในวันที่  5  ธันวาคม  2556  ณ ลานสาธารณะประโยชน์  หมู่ที่  10  ศีรษะละเลิง  ตำบลบ้านใหม่  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
2023-02-02
2023-01-23
2023-01-16
2023-01-03
2023-01-03
2022-12-29
2022-12-28
2022-12-08
2022-12-01
2022-12-01