เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ประจำปี 2556


เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝก  เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ประจำปี  2556 ในวันที่  3  สิงหาคม  2556 ณ ลำปรุ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
2023-02-02
2023-01-23
2023-01-16
2023-01-03
2023-01-03
2022-12-29
2022-12-28
2022-12-08
2022-12-01
2022-12-01