เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการเพิ่มผลผลิตข้าวโดยส่งเสริมการใช้ข้าวพันธุ์ดี ประจำปี 2556


โครงการเพิ่มผลผลิตข้าวโดยส่งเสริมการใช้ข้าวพันธุ์ดี ประจำปี 2556 วันที่  12  กรกฎาคม 2556  ณ ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
2019-02-18
2019-01-22
2018-12-27
2018-12-26
2018-12-19
2018-12-14
2018-12-14
2018-12-13
2018-12-07
2018-12-06