เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
  การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักง...[วันที่ 2022-04-28][ผู้อ่าน 145]
 
  การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองผลกระประเม...[วันที่ 2022-04-27][ผู้อ่าน 144]
 
  ประกาศเจตจำนงในการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 25...[วันที่ 2022-04-24][ผู้อ่าน 153]
 
  โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร ปี 25...[วันที่ 2022-04-21][ผู้อ่าน 133]
 
  ประชุมประชาคมการใช้ประโยชน์ จุดบริการน้ำแร่ บ่อน้ำ...[วันที่ 2022-04-20][ผู้อ่าน 91]
 
  จับฉลาก ผู้จำหน่ายสินค้า ( รายใหม่ ) ลานสินค้าชุมช...[วันที่ 2022-04-08][ผู้อ่าน 104]
 
  ดูพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณด้านหน้าจุดบริกา...[วันที่ 2022-04-04][ผู้อ่าน 130]
 
  โครงการวิชาการแก่สังคมระดับสถาบัน[วันที่ 2022-03-25][ผู้อ่าน 144]
 
  ตรวจ ATK เชิงรุก ก่อนประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ส...[วันที่ 2022-03-25][ผู้อ่าน 113]
 
  ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ....[วันที่ 2022-03-25][ผู้อ่าน 80]
 
  เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟ...[วันที่ 2022-03-21][ผู้อ่าน 113]
 
  ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจำหน่ายสิน...[วันที่ 2022-03-21][ผู้อ่าน 103]
 

|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45