เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 

 

 


  กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
   
วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ...
  ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา
   
ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่สนใจ ทางด้านดาร...
  รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและคนในครอบครัว
    งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านใหม่ รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและคนในครอบครัว
  โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
   
       เทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้จัดกิจกรรมโครงก...
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552