เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
การลดขั้นตอน
การจัดระเบียบควบคุมภายในฯ ข้อ 6
การจัดระเบียบควบคุมภายในฯ ข้อ 5
แผนผังข้นตอนการปฎิบัติงาน
คำสั่งประกาศ
ประกาศผลนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่
การแถลงนโยบายการพัฒนาตำบลบ้านใหม่ของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่
สภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่
รายงานทางการเงิน
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใหม่
คู่มือสำหรับประชาชน
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศคณะกรรมการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รถเครน รถดูดโคลน
 
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านใหม่
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 3 คน
วันนี้ 35 คน
เมื่อวาน 21 คน
อาทิตย์นี้ 35 คน
เดือนนี้ 566 คน
ปีนี้ 32148 คน
ทั้งหมด 36218 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (24-09-2555)

จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 9/06/52 -15/10/55
จำนวน คน


   โครงการเพิ่มศักยภาพครู - ผู้ปกครองในการเลี้ยงเด็ก อายุ ๒.๕ - ๕ ปี
      
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพครู - ผู้ปกครองในการเลี้ยงเด็กอายุ ...
 
  โครงการเพิ่มศักยภาพครู - ผู้ปกครองในการเลี้ยงเด็ก ...
  โครงการออกเผยแผ่ธรรมของพระธรรมทูต
  วันต่อต้านคอร์รัปชั่น
  โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2559
  โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กให้สมวัย ปลูกฝังวินัยให้ลู...
  โครงการอบรมแกนนำประชาชน ด้านทันตสุขภาพฟัน
  โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรีแม่บ้าน คนพิการ ...
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒...
  โครงการ Fix It Center บริการวิชาชีพ วิชาการสู่ชุมช...
  โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวเด่น
ข่าวการเมือง
ข่าวบันเทิง
ข่าวเศรษฐกิจ
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.