เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
  เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา