สำนักเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
  สำนักเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา