เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม


มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินงาน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :