เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ปี 2562-2564) [ 1 ต.ค. 2561 ]19
22 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน( แต่งตั้งคณะทำงาน ITA ) [ 20 มี.ค. 2561 ]15
23 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน [ 8 มี.ค. 2561 ]15
24 ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต [ 8 มี.ค. 2561 ]14
25 แผนป้องกันการทุจริต [ 8 มี.ค. 2561 ]14
26 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 - 2564 [ 8 มี.ค. 2561 ]15
 
|1หน้า 2