วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศพด. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๘๓๕๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขจ ๗๓๓๕ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมางานพาหนะ รถตู้โดยสาร ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ช่วงเหลือทางกฎหมายเทศบาลตำบลบ้านใหม่(ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วยกลาง ทะเบียน บม. ๕๘๖๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง