วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (สว่านแท่นเจาะ) กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดมหกรรมศิลประนานาชาติ Thailand Biennale, Korat ๒๐๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะพลาสติก จำนวน ๕๐ ใบ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อหนังสือเรียนเด็กปฐมวัย(3-5ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๔ - ๔๔๘๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (สว่านโรตารี่) กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง