วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ หมายเลข ๘๘-๕๐๔๓ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๔-๙๑๗๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๗-๐๘๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อน้ำยาเคมีและถังดับเพลิงในการฝึกและสาธิตการดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
ซื้อค่าซื้อชุดฝึกปฎิบัติ (เสื้อยืดคอเชิ๊ตแขนยาวสีดำ อปพร.) จำนวน ๔๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง