เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


เลือกตั้งคณะกรรมการลานสินค้าชุมชาศรีษะละเลิง


          วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศง 2565 นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ มอบหมายให้นางธัญพร  ศรีมะเริง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคม เร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ลงพื้นที่ทำการคัดเลือกคณะกรรมการ ลานสินค้าชุมชนศรีษะละเลิงเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

2022-08-04
2022-08-03
2022-08-02
2022-08-02
2022-08-01
2022-07-28
2022-07-28
2022-07-26
2022-07-22
2022-07-19