เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงปรับรายละเอียดโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักชุมฃนเมืองนครราชสีมา


        วันอังคารที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมด้วยนายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงปรับรายละเอียดโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักชุมชนเมืองนครราชสีมา  โดยมีนายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนคราชสีมา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครราชสีมา

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30