เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ครวจสอบบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจาก พายุฝนฟ้าคะนอง


        วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งานกองช่าง และงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจสอบ และช่วยเหลือเบื้องต้นบ้านเรือนประชานที่ได้รับความเสียหาย จากพายุฝนฟ้าคะนอง เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ บริเวณบ้านปรางค์ทองหมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30