เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ระงับเหตุเพลิงไหม้โกดังเฟอร์นิเจอร์


        วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๒๓.๐๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ออกระงับเพลิงไหมโกดังเฟอร์นิเจอร์ ม.๕ ตำบลบ้านใหม่ โดยได้รับความร่วมมือรถดับเพลิงจาก หน่วยงานเทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลสุรนารี เทศบาลปรุใหญ่ เทศบาลหนองไผ่ล้อม เทศบาลเมืองใหม่โคกกกรวด และเทศบาลโคกกรวด

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30