เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ร่วมกิจกรรมปลงผมเณรในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อม ประจำปร พ.ศ. ๒๕๖๔


     วันศุกร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี นางสาวสุรีย์  พิมพ์ปรุ รองปลัดเทศบาล พร้อมผู้อำนวยการกอง เข้าร่วมกิจกรรมปลงผมเณรในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ วัดศรีษะสิบ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30