เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ร่วมฟื้นฟู พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจากพายุโนอึล


          วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับ นางสุกัญญา ดวงกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขาลาด และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ให้การต้อนรับ พ.อ.ปฏิภาณ  พนาพิศาล ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.21 คณะครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร และนศท.จิตอาสาพระราชทานโรงเรียนมารีย์วิทยานครราชสีมา   ลงพื้นที่ดำเนินการฟื้นฟู บูรณะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมจากพายุโนอึล ณ รร.ภูเขาลาด และหมู่บ้านคุรุสภา ตำบลบ้านใหม่

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30