เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการอบรมบทบาทหน้าที่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


         วันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมบทบาทหน้าที่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เพื่อให้เด็กและเยาวชน เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านใหม่ และสร้างกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นแกนนำที่มีศักยภาพสอดรับกับความต้องการการพัฒนาในอนาคต  เกิดการเรียนรู้และกำหนดเป้าหมายทิศทาง การพัฒนาตำบลบ้านใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

2020-10-19
2020-10-19
2020-10-17
2020-10-16
2020-10-16
2020-09-29
2020-09-24
2020-09-24
2020-09-22
2020-09-15