เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 
          วันศุกร์ที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ได้จัดตั้ง "ครัวพระราชทาน อุปนายิกกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" เพื่อมอบข้าวกล่องพระราชทานสภากาชาดไทย ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลบ้านใหม่ รับมอบเพื่อมาแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ จำนวน ๑๐๐ กล่อง พร้องสิ่งขอพระราชทาน อาทิ นม น้ำดื่ม น้ำยาถูพื้น ฯลฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่999arch

2020-09-15
2020-09-11
2020-09-10
2020-09-10
2020-09-02
2020-09-01
2020-08-19
2020-08-13
2020-08-11
2020-08-01