เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านใหม่


          วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และประชุมประชาคมตำบล เพื่อเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2020-06-25
2020-06-17
2020-06-11
2020-06-10
2020-06-02
2020-05-29
2020-05-16
2020-05-16
2020-05-15
2020-05-12