เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการตรวจพัฒนาการเด็ก ๒ ขวบครึ่ง - ๕ ขวบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการตรวจพัฒนาการเด็กเล็ก ๒ ขวบครึ่ง - ๕ ขวบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30