เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการตรวจพัฒนาการเด็ก ๒ ขวบครึ่ง - ๕ ขวบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการตรวจพัฒนาการเด็กเล็ก ๒ ขวบครึ่ง - ๕ ขวบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

2019-10-25
2019-10-15
2019-09-26
2019-09-06
2019-08-30
2019-08-28
2019-08-23
2019-08-19
2019-07-31
2019-07-25