เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการทบทวนบทบาทคณะกรรมการพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนบทบาทคณะกรรมการพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อเสริมสร้างความรู้ บทบาท หน้าที่ และเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำของสตรีให้มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาให้ชุมชนและสังคม และเป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30