เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการทบทวนบทบาทคณะกรรมการพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนบทบาทคณะกรรมการพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อเสริมสร้างความรู้ บทบาท หน้าที่ และเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำของสตรีให้มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาให้ชุมชนและสังคม และเป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2020-07-16
2020-07-16
2020-07-15
2020-07-10
2020-07-08
2020-07-03
2020-06-29
2020-06-29
2020-06-26
2020-06-17