เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการทบทวนบทบาทคณะกรรมการพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนบทบาทคณะกรรมการพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อเสริมสร้างความรู้ บทบาท หน้าที่ และเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำของสตรีให้มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาให้ชุมชนและสังคม และเป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2019-10-25
2019-10-15
2019-09-26
2019-09-06
2019-08-30
2019-08-28
2019-08-23
2019-08-19
2019-07-31
2019-07-25