เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรมพัฒนา ฟื้นฟู ปรับภูมิทัศน์ลำตะคลอง หน้าประตูระบายน้ำมะขามเฒ่า โดยนายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล พร้อม ข้าราชการ และพนักงานจ้าง และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม

2019-08-08
2019-07-31
2019-07-28
2019-07-25
2019-07-24
2019-07-24
2019-07-19
2019-07-19
2019-07-10
2019-07-03