เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒


วันพฤหัสบดีที่  ๒๗ มิถุุนายน ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยนายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดพิธีไหว้ครู ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านใหม่

2019-07-02
2019-07-01
2019-06-27
2019-06-26
2019-06-26
2019-06-20
2019-06-20
2019-06-19
2019-06-18
2019-06-07