เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )


วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน  หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30