เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา)


วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) โดยนายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ ข้าราชการพนักงาน เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการ ณ วัดมะขามเฒ่า ตำบลบ้านใหม่ 

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30