เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชนประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒


วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อให้ความรู้เบื้องในการป้องกันอัคคีภัย ในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่

2019-05-17
2019-05-08
2019-05-07
2019-05-03
2019-04-30
2019-04-30
2019-04-27
2019-04-24
2019-04-24
2019-04-19