เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชนประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒


วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อให้ความรู้เบื้องในการป้องกันอัคคีภัย ในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่

2019-08-08
2019-07-31
2019-07-28
2019-07-25
2019-07-24
2019-07-24
2019-07-19
2019-07-19
2019-07-10
2019-07-03