เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


พิธีมอบอนุบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒


วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานมอบอนุุบัตร ระดับปฐมวัย ให้กับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จำนวน ๖๕ คน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

 

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30