เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการบริการวิชาการ แก่สังคมระดับสถาบัน ในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่


วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมระดับสถาบัน ในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ จัดโดยวิทยาลัยนครราชสีมา ณ วัดศ๊รษะละเลิง ตำบลบ้านใหม่

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30