เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒


วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ โดยนายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ จุดบริการประชาชน ริมถนนมิตรภาพ ขาเข้าจังหวัดนครราชสีมา หลักกิโลเมตรที่ 138 - 139

2022-01-05
2022-01-05
2021-12-29
2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21