เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑


       เทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้จัดกิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชน  ประจำปี  ๒๕๖๑       ในวันศุกร์ที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ  วัดภูเขาลลาด  หมู่ที่  ๕  ตำบลบ้านใหม่  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา    เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท  อำนาจหน้าที่การปฏิบัติงานของหน่วยงานเทศบาลและเป็นการสร้างความเข้าใจ เข้าถึงประชาชนในพื้นที่โดยจะจัดให้มีบริการประชาชนในภารกิจของเทศบาลและบริการประชาชนในด้านอื่นๆ