เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการวันวิสาขบูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑


           วันอังคารที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  เทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้จัดกิจกรรมโครงการพระพุุทธศาสนา  วิสาขบูชา  โดยนางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์   รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ศูนย์การศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่  ได้บำเพ็ญกุศลฟังธรรมรักษาศิลบริสุทธิ์เพื่อร่วมจรรโลงประเพณีอันดีงามและมีคุณธรรมอย่างยั่งยืนในวันสัปดาห์วันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่  ๑๗ - ๓๐  พฤษาภาคม  ๒๕๖๑ และเวียนเทียนรอบอุโบสถ  ณวัดภูเขาลาด  หมู่ที่  ๕  ตำบลบ้านใหม่  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา