เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ (พื้นที่สีเขียว)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑


     เมื่อวันพุธที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ (พื้นที่สีเขียว)  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  โดยนางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่  รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่  ศูนย์การศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่  ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้   ณ  วัดศีรษะสิบ (วัดหัวสิบ)  หมู่ที่  ๓  ตำบลบ้านใหม่  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา