เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


งานวันคนพิการสากลประจำปี 2560


เมื่อวันที่  15  ธันวาคม   2560   งานพัฒนาชุมชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่  และผู้พิการตำบลบ้านใหม่  ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันคนพิการสากลประจำปี  2560  จังวัดนครราชสีมา  ณ  ฮอลล์  1  
ชั้น  4  เทอร์มินอล  21  โคราช