เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในชุมชุน ประจำปี ๒๕๖๐


        งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่  จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชนประจำปี  ๒๕๖๐  ร่วมกับหน่วยราชในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่และหน่วยงานราชการพื้นที่ใกล้