เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอิ่มบุญพ่อแม่พาลูกเข้าวัด ประจำปี ๒๕๖๐


กองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านใหม่  ได้จัดกิจกรรมอิ่มบุญพ่อแม่พาลูกเข้าวัด  ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๐   โดยมีนายสกุลชัย  สุภมารส  รองนายกเทศมนตรี  ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่  คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกเทศบาลตำบลบ้านใหม่  พนักงานเทศบาล  และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่  ถวายเทียนพรรษา  และเวียนเทียน  ณ  วัดศีรษะละเลิง  ตำบลบ้านใหม่  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา