เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมพิธีวันไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐


นายสกุลฃัย  สุภิมารส   รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่  ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่  คณะผู้บริหารเทศบาล  คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่  ได้จัดกิจกรรมพิธีวันไหว้ครูในวันพฤหัสบดีที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่   ชั้น  ๒  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา