เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี ๒๕๖๐


          เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร   เมื่อวันที่   ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐   เทศบาลตำบลบ้านใหม่ นำโดยนางสายเรียม เดโชสินสวัสดิ์  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่  คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่  พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง กำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยประชาชนตำบลบ้านใหม่  ได้จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกรู  และกิจกรรมลอกผักตบชวาบริเวณ
ลำปรุ  หมู่  ๗  ศีรษะละเลิง  ตำบลบ้านใหม่  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา