เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙


วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๙ กองการศึกษาได้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา(วันอาสาฬหบูชา)ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๙-๑๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมเข้าวัดบำเพ็ญกุศล ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม ถวายเทียนพรรษา เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ  ฯลฯ ณ วัดในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ทั้ง ๗ วัด อาทิ วัดศีรษะละเลิง วัดหงษ์ วัดยางน้อย วัดมะขามเฒ่า ฯลฯ 
2022-01-05
2022-01-05
2021-12-29
2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21