เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมมารยาทไทย


วันที่ศุกร์ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๙ กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการส่งเสริมมารยาทไทย "ยิ้มง่าย ไหว้สวย แต่งกายงามตามกาล โดยนางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมารยาทไทย ศาสนาพิธี และการแต่งกาย ให้ผู้รับการอบรมเข้าใจ รักความเป็นไท อนุรักษ์ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2022-01-05
2022-01-05
2021-12-29
2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21