เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ประจำปี 2559


วันอังคารทีี่ 24 พฤษภาคม 2559 นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่
2023-06-01
2023-05-31
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-19
2023-05-11
2023-05-10
2023-05-09
2023-05-08
2023-05-03