เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ประจำปี 2559


วันอังคารทีี่ 24 พฤษภาคม 2559 นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่
2022-01-05
2022-01-05
2021-12-29
2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21