เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ประจำปี 2559


วันอังคารทีี่ 24 พฤษภาคม 2559 นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30