เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙


วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2022-01-05
2022-01-05
2021-12-29
2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21