เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กิจกรรมประเพณีลอยกระทงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่


วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมคณะผู้ปริหารเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ณ ศูนย์พัฒ็นาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30