เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘


วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้ จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30