เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


เวทีเสวนาเสร้มสร้างความสุขอย่างยั่งยืน


17 มิถุนายน 2557 นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร และชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ได้จัดเวทีเสวนาเสริมสร้างความสุขอย่างยั่งยืน ตามโครงการเสริมสร้างความสุขอย่างยั่งยืน เดินหน้าประเทศไทย ณ. บ้านหัวสิบ ม.3 และบ้านยางน้อย ม.11 ตำบลบ้านใหม่
2022-01-05
2022-01-05
2021-12-29
2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21