เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่


เมื่อวันที่ 23พฤษภาคม 2557 นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลบ้านใหม่ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำ 2557  ณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่  อำเภอเมือง  นครราชสีมา
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30