เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อในสัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจ ประจำปี ๒๕๕๖


งานส่งเสริมการเกษตร  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านใหม่  จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อในสัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจ  ประจำปี  ๒๕๕๖  วันที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ณ  หอประชุมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านใหม่  โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด ไก่ และโคกระบือเข้าร่วมอบรม จำนวน  ๕๐  คน